SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.07.2019 Wystawa prezentująca czterdziestu wybitnych Polaków RODM Toruń

W Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu prezentowana jest wystawa przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz prezentujących czterdziestu wybitnych Polaków - sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce.

Wśród słynnych Polaków uhonorowanych zamieszczeniem na wystawie znaleźli się odkrywcy, wynalazcy, badacze i podróżnicy m.in.: Benedykt Dybowski, Wiktor Godlewski, Ernest Malinowski, Emil Korytko, Bronisław Malinowski, Henryk Arctowski, Bronisław Piłsudzki i inni. Część z tablic stworzono w oparciu o bogate zbiory archiwalne Polskiej Akademii Nauk, pozostałe – dzięki życzliwości rodzin przedstawionych postaci. Wystawa wzbudziła żywe zainteresowanie wśród naszych gości. Można ją zobaczyć w siedzibie RODM Toruń na ul. św. Józefa od 11 lipca do 3 sierpnia 2019 r.


Pragniemy podziękować Departamentowi Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą - dysponentowi wystawy "Znani nieznani. Polacy światu" - za jej użyczenie.


facebook