SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.11.2019 Gospodarcze, naukowe i polityczne osiągnięcia II Rzeczypospolitej RODM Toruń

Dnia 12 listopada 2019 r. odbyły się w Zespole Szkół w Mogilnie uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Podczas nich wykład pt. "Gospodarcze, naukowe i polityczne osiągnięcia II Rzeczypospolitej" wygłosił dr Jan Wiśniewski z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Odzyskanie 101 lat temu Niepodległości oznaczało dla Polaków nie tylko wielką radość ale też stanowiło duże wyzwanie pod względem politycznym i gospodarczym. Szczególnie dotyczyło to ostatniej kwestii. Lata zaborów i prowadzona na jej terenie I wojna światowa, a później walki o granice II RP, odcisnęły się mocno na poziome życia obywateli oraz na jej gospodarce. W okresie tym państwo polskie, poza wyzwaniami politycznymi, znalazło się w potrzebie pokonania licznych problemów gospodarczych.

Integracja obszarów znajdujących się na terenie różnych zaborów, reforma walutowa, reforma rolna, inwestycje, wykorzystanie dostępu do wybrzeża oraz niwelowanie podziału na Polskę A i B zalicza się do głównych zadań przed jakimi stawały wówczas kolejne rządy. Głównymi twórcami polskiej polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej okazali się przede wszystkim Władysław Grabski – autor reformy walutowej oraz Eugeniusz Kwiatkowski – związany m.in. z powstaniem portu Gdynia i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Również osiągnięcia polskiej nauki w tym czasie były doceniane na całym świecie m.in. Polacy kilkadziesiąt razy (niestety, bez powodzenia) wymieniani byli w gronie kandydatów do Nagrody Nobla.

Wśród nich warto wymienić Ludwika Weigla (odkrywcę szczepionki przeciwko tufowi) czy odkrywcę konfliktu serologicznego - Ludwika Hirszfelda.

Symbolem jakości polskiego kształcenia stała się poznańska grupa matematyków, która zdołała złamać kod Enigmy. Również lwowska szkoła matematyczna na czele z Stefanem Banachem.


Wykład odbył się 12 listopada 2019 r. w Auli Zespołu Szkół w Mogilnie.
facebook