SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.11.2019 Zmiany personalne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RODM Toruń

Dnia 27 listopada 2019 r. Premier Mateusz Morawiecki wręczył nominacje dla dwóch nowych wiceministrów spraw zagranicznych.

Pierwsza nominacja przypadła już znanemu osobom zainteresowanym polską polityką zagraniczną, Piotrowi Wawrzykowi, który obejmie stanowisko sekretarza stanu. Będzie on odpowiadał za takie kwestie jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej, sprawy prawne i prawno-traktatowe, rola naszego kraju w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz sprawy konsularne i parlamentarne.

Drugą nominację na podsekretarza stanu otrzymał Paweł Jabłoński, który zajmie się współpracą ekonomiczną i rozwojową, a także prawem Unii Europejskiej. Co ważne, powierzenie spraw unijnych sekretarzowi i podsekretarzowi stanu jest zabiegiem tymczasowym. Ten stan ma potrwać do czasu, gdy problematyka europejska zostanie w całości przejęta przez odpowiedni pion, który się teraz kształtuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podaje następujące biogramy sekretarza i podsekretarza stanu:


Piotr Wawrzyk


urodził się w 1967 r.  Jest adiunktem w Instytucie Europeistyki WDiNP UW, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 1994-1997 pracował w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu a następnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie brał udział w negocjacjach w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2000-2002 współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawa do prawa UE. Od lutego 2018 r. do października 2019 r. był podsekretarzem stanu w MSZ odpowiedzialnym za sprawy prawne i traktatowe. W wyborach parlamentarnych w październiku 2019 r. uzyskał mandat posła IX kadencji”.Wręczenie nominacji wiceministrowi
Piotrowi Wawrzykowi

Paweł Jabłoński


urodził się w 1986 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Od 2015 r. jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych. Od lutego 2019 r. jest członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej”.Wręczenie nominacji wiceministrowi
Pawłowi Jabłońskiemu


Źródło: Nominacje dla nowych wiceministrów spraw zagranicznych,
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nominacje-dla-nowych-wiceministrow-spraw-zagranicznych, [dostęp dn. 29.11.2019].


Tym samym, kierownictwo polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kształtuje się w następujący sposób:

Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych
Szymon Szynkowski vel Sęk - Sekretarz stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej
Piotr Wawrzyk - Sekretarz stanu ds. związanych z członkostwem Polski w UE, prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych
Paweł Jabłoński - Podsekretarz Stanu ds. współpracy ekonomicznej i rozwojowej oraz prawa Unii Europejskiej
Maciej Lang - Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu
Marcin Przydacz - Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej i azjatyckiej
Andrzej Papierz - Dyrektor Generalny Służby ZagranicznejŹródło: Kierownictwo ministerstwa,
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kierownictwo-ministerstwa, [dostęp dn. 29.11.2019].
facebook