SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

9.12.2019 Wizyta kanclerz Niemiec w obozie Auschwitz-Birkenau RODM Toruń

6 grudnia br. z okazji 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wizytę złożyła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Była to jej pierwsza wizyta na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w ciągu 14 lat jej urzędowania i trzecia w historii wizyta urzędującego szefa niemieckiego rządu w tym miejscu.

Kanclerz Angela Merkel wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim złożyli wieńce w barwach narodowych obu państw przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, oddając hołd wszystkim ofiarom obozu. W czasie uroczystości z okazji jubileuszu Fundacji szefowie rządów Polski i Niemiec wygłosili przemówienia, w których podkreślili konieczność dochowania pamięci o ofiarach nazistowskich zbrodni.

- Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tę pamięć pielęgnować. Bo jeżeli pamięć odchodzi, to tak jakbyśmy drugi raz skrzywdzili ludzi, którzy przeszli tutaj przez piekło, przeszli przez niewyobrażalne cierpienia – powiedział premier Morawiecki. Zacytował również słowa Zofii Kossak-Szczuckiej, że ten, „kto jest bierny wobec zła, jest jak gdyby współuczestnikiem zła”. Zapowiedział przy tej okazji, że Polska wystąpi o odkupienie działek na terenie byłego obozu Gusen, by godnie upamiętnić jego ofiary.

- Auschwitz to niemiecki obóz śmierci zarządzany przez Niemców, ważne, aby to podkreślić, ważne, aby jasno wskazać sprawców – podkreśliła z kolei kanclerz Merkel. Przy okazji wizyty szefowa niemieckiego rządu ogłosiła, że jej kraj przekaże Fundacji Auschwitz-Birkenau wsparcie finansowe w wysokości 60 mln euro. Fundusz Wieczysty Fundacji istnieje dzięki pomocy państw z całego świata. Oprócz Niemiec, w finansowanie działalności Fundacji włączyły się m.in. USA, Francja i Austria. W działania na rzecz zachowania Miejsca Pamięci zaangażowanych jest też wiele firm i osób prywatnych.

Warto przypomnieć, że środki przeznaczane dorocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie Pomników Zagłady, w tym dotacje celowe i inwestycyjne, wynoszą blisko 70 mln złotych. Obok tych stałych, realizowanych od kilkudziesięciu lat działań statutowych państwa polskiego, w ostatnich latach władze RP podjęły szereg ważnych decyzji w zakresie inwestycji w ochronę dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Nasz kraj podejmuje wiele inicjatyw i przeznacza znaczące środki z budżetu państwa z intencją upamiętnienia żydowskiego dziedzictwa kulturalnego, Holokaustu oraz jego ofiar. Dla przykładu, tylko w latach 2017-2018 MKiDN przeznaczyło na te cele środki w wysokości 287 milionów złotych.

Polska przywiązuje ogromne znaczenie do upamiętnienia ofiar ludobójstwa popełnionego przez niemieckiego okupanta na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Od ponad 70 lat nasz kraj sprawuje opiekę nad byłymi niemieckimi nazistowskimi obozami koncentracyjnymi, niemieckimi nazistowskimi obozami śmierci oraz innymi miejscami upamiętniającymi ofiary represji. 

Ponadto, na wniosek Polski złożony w reakcji na pojawiające się w zagranicznych mediach przekłamania, sugerujące lub wprost nazywające byłe niemieckie nazistowskie obozy „polskimi obozami zagłady”, podczas 31. posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w dniu 27 czerwca 2007 r. podjęto decyzję o zmianie brzmienia oficjalnej międzynarodowej nazwy pozostałości obozu koncentracyjnego Auschwitz na „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.

Również dzięki staraniom polskiej dyplomacji, podczas konferencji Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) w październiku 2013 r. przyjęto roboczą definicję „negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście”, w myśl której używanie sformułowania „polskie obozy” uznane zostało za jedną z form fałszowania historii. Z kolei 29 czerwca 2017 r. Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) wezwał do zaprzestania używania w publikacjach i publicznym dyskursie na temat zagłady ludności żydowskiej przez nazistowskie Niemcy na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci takich jak „polskie obozy”, „polskie obozy śmierci”.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zdjęcie: http://auschwitz.org/


facebook