SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁADY I WARSZTATY RODM TORUŃ W 2020 ROKU


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje wykłady i warsztaty na tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


22.12.2020 Losy duchowieństwa polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 RODM Toruń poleca

Regionalny ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu serdecznie zaprasza na rozmowę dotyczącą losów duchowieństwa polskiego podczas okupacji Niemiec hitlerowskich w latach 1939-1945.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.12.2020 Wykład: UNIKATOWE ROZWIĄZANIA USTROJOWO-SYSTEMOWE W BOŚNI I HERCEGOWINIE RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład online doktora Krystiana Chołaszczyńskiego: „unikatowe rozwiązania ustrojowo-systemowe w Bośni i Hercegowinie”.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.12.2020 WYKŁAD ONLINE: WSPÓŁCZESNA SYTUACJA CHRZEŚCIJAN NA BLISKIM WSCHODZIE RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. Waldemara Cisło "Współczesna sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, z szczególnym uwzględnieniem Libanu, Syrii i Iraku." Spotkanie poprowadził dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

09.12.2020 WYKŁAD ONLINE: Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r. RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład prof. Zbigniewa Karpusa "Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r." Spotkanie poprowadzi dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

27.11.2020 DEBATA ONLINE: "NOWA" TURCJA I JEJ POLITYKA ZAGRANICZNA: MIĘDZY NATO A AMBICJAMI REGIONALNYMI RODM Toruń poleca

Stosunek krajów Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych dla konfrontacyjnej polityki tureckiej w ostatnich latach wydaje się całkowicie zmieniać. Kolejne pola konfliktu powodują wzrastające napięcia. Konflikt z Grecją i Cyprem, którego główną osią jest spór dotyczący wyznaczenia wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Śródziemnym, na obszarze której znajdują się lub mogą czekać na odkrycie znaczące złoża gazu; aktywny udział w konflikcie w Libii po stronie islamistycznego Rządu Jedności Narodowej Fajiza as-Saarradża przeciw Libijskiej Armii Narodowej gen. Khalify Haftara, spór z Izraelem o stosunek do Palestyńczyków; działania militarne przeciwko Kurdom w Syrii, a także ostatni konflikt o Górski Karabach, w którym Turcja aktywnie wsparła stronę azerską, powodują narastanie przeświadczenia o nieobliczalności polityki zagranicznej Turcji.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.10.2020 W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na cykl wykładów "W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Uwięzienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej".

WIĘCEJ INFORMACJI

29.10.2020 RODM w Toruniu był organizatorem wykładu dr Jana Wiśniewskiego pt. "Rosyjska obecność militarna na Białorusi". RODM Toruń poleca

Sfałszowane wybory prezydenckie w Białorusi w sierpniu 2020 r., według których wieloletni dyktator Alaksandr Łukaszenka, zdobył aż 80 procent głosów w pierwszej turze - doprowadziły do wybuchu olbrzymich protestów w tym kraju. Realne poparcie dla nieuznawanego przez społeczność międzynarodową i większość narodu białoruskiego "prezydenta" Łukaszenki jest niskie jak nigdy i według różnych niezależnych badań, może się cieszyć poparciem około 10-15 procent głosujących.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.10.2020 Debata: Geopolityczne aspekty konfliktu o Górski Karabach RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu w debacie online podjął temat: "Geopolityczne aspekty konfliktu o Górski Karabach". W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Grochmalski - Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz dr Piotr Lewandowsk - Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Moderatorem debaty był koordynator RODM w Toruniu dr Jan Wiśniewski.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.10.2020 Dzień Papieża Jana Pawła II RODM Toruń poleca

Dzień Papieża Jana Pawła II: w 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Wykład księdza profesora dr hab. Pawła Bortkiewicza TChr.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.10.2020 Geopolityka największych mocarstw świata – Chiny. Wykład dr Jana Wiśniewskiego RODM Toruń poleca

Kto będzie rządzić światem? Chiny znalazł się ponownie na ścieżce powrotu do statusu światowego mocarstwa czy nawet supermocarstwa, z czego zbyt wiele elit na Zachodzie zbyt długo nie zdawało sobie sprawy. A władze Chińskiej Republiki Ludowej coraz częściej daje wyraz, iż ostatnie dwieście kilkadziesiąt lat - czas dominacji Zachodu - dobiega końca, a one wracają do centrum światowej sceny. O tym coraz częściej wspomina sam przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i wiele tytułów prac książkowych po chińsku.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.09.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA RODM Toruń poleca

Miasto Golub-Dobrzyń i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu byli organizatorami uroczystości Światowego Dnia Sybiraka. W ich trakcie odbyła się konferencja naukowa pt. "Na nieludzkiej ziemi". Deportacje Polaków wgłąb ZSRR w latach 1939-1945.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.09.2020 Seminarium naukowe: "Prześladowania religijne i etniczne na świecie" RODM Toruń poleca

Dnia 9 września 2020 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Janikowie, przy ul. Dworcowej 1 odbyło się seminarium naukowe: "Prześladowania religijne i etniczne na świecie".

WIĘCEJ INFORMACJI

08.09.2020 Debata online: Dokąd zmierza Białoruś? Stan obecny i perspektywy rozwoju sytuacji politycznej RODM Toruń poleca

Jesteśmy już po debacie online, która poświęcona była niezwykle ważnej kwestii. Białoruś to nasz sąsiad, lecz ostatnio dzieją się tam niepokojące rzeczy.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.09.2020 Wykład online: dr Krystiana Chołaszczyńskiego: Chwała oręża polskiego: Jan Karol Chodkiewicz RODM Toruń poleca

Postać Jana Karola Chodkiewicza bez wątpienia kojarzymy z bitwą pod Kircholmem. Współcześnie sławę można stworzyć w oparciu o m. in.: jeden utwór muzyczny. Idolami stają się aktorki, modelki, celebrytki i celebryci. W XVI i XVII w. porównywalną sławą cieszyli się dowódcy wojskowi.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2020 Wykład online dra Jana Wiśniewskiego: „Wojsko polskie w walkach z bolszewikami we wschodniej Rosji i na Syberii 1918-1920” RODM Toruń poleca

Pierwsze polskie formacje pojawiły się na Syberii w połowie 1917 r.. Po rewolucji październikowej wszystkie tego typu formacje zostały zlikwidowane, a żołnierze wcieleni do Gwardii Czerwonej. Ponownie polskie oddziały zaczęto tworzyć w połowie 1918 r. W tym czasie Syberia była areną zmagań militarnych między wojskami bolszewickimi a ewakuowanym z Ukrainy do Władywostoku – Korpusem Czechosłowackim.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.08.2020 Wykład online: „Chwała oręża polskiego: Hetman Stanisław Żółkiewski” – dr Krystian Chołaszczyński RODM Toruń poleca

Rok 2020 na mocy uchwały Sejmu RP został ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Czytamy w uchwale, że „w poczcie najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego”.

Zapraszamy na wykład dr Krystiana Chołaszczyńskiego „Chwała oręża polskiego: Hetman Stanisław Żółkiewski”

WIĘCEJ INFORMACJI

22.08.2020 Wykład: Główne priorytety polskiej polityki zagranicznej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego - koordynatora RODM Toruń pt. Główne priorytety polskiej polityki zagranicznej.

W dyskusji, która miął miejsce po wykładzie, zajęto się kwestiami Partnerstwa Wschodniego oraz sytuacji na Ukrainie i w Białorusi w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.08.2020 Wykład: Ziemia Dobrzyńska w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r. RODM Toruń poleca

W dniu 13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się Bitwa Warszawska. W północnej części frontu sytuacja układała się szczególnie niepomyślnie dla strony polskiej. Bolszewicka 4 Armia i jej III Korpus Kawalerii kierowały się na Brodnicę, Płock i Włocławek, a w rejonie Nieszawy ten ostatni rozpoczął nawet forsowanie Wisły.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.08.2020 Wykład: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU RODM Toruń poleca

Tytuł wykładu nawiązuje do tytułu słynnej książki, w której lord Edgar Vincent d'Abernon rozszerzył listę piętnastu przełomowych bitew w historii świata stworzoną przez E. S. Creasy'ego o kolejne trzy. Ostatnią z nich – Bitwę Warszawską – autor miał okazję obserwować z bliska.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.08.2020 Wykład dr Jana Wiśniewskiego pt. Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - koordynatora RODM Toruń RODM Toruń poleca

Polska jako jedyny kraj okupowany przez Niemcy w trakcie II wojny światowej nie miała oficjalnych struktur kolaboracyjnych z hitlerowskimi Niemcami. Na ziemiach polskich za jakąkolwiek pomoc Żydom, w tym np. dostarczanie jedzenia, Niemcy bezwzględnie karali śmiercią. Pomimo tego największa grupa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata to Polacy.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.07.2020 Wykład online: Istota i ustrój jednostek samorządu terytorialnego w III RP RODM Toruń poleca

2020 rok jest wyjątkowy z różnych powodów. Jednym z nich są uroczyste obchody 30 lat samorządu w Polsce. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany. Ustawa na podstawie których wybory zostały zorganizowane została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego

WIĘCEJ INFORMACJI

30.07.2020 Wykład online: Podział administracyjny i samorząd terytorialny II RP RODM Toruń poleca

Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 r. towarzyszyła nietypowa sytuacja, w jakiej znalazł się samorząd terytorialny, funkcjonujący aż do 1933 r. w niejednolitych ramach prawnych. Wiązało się to z obowiązującymi w państwach zaborczych innymi przepisami prawa, które odmiennie regulowały działanie ówczesnych wspólnot i samorządów lokalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.07.2020 Debata online: Katyń i anty-Katyń. Współczesna polityka historyczna Rosji RODM Toruń poleca

Forsowanie tezy o symetrii win to nieodłączny element polityki historycznej państw, które niechętnie rozliczają się z własnej trudnej przeszłości i działań swoich władz. Dotyczy to w ostatnim czasie szczególnie polityki historycznej Federacji Rosyjskiej. Wśród różnych kwestii szczególnie w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku XXI w. dominował termin Anty-Katyń.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.07.2020 RODM Toruń na konferencji i webinarium zorganizowanym przez Integracyjną Polską Szkołę Sobotnią im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu RODM Toruń poleca

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.2020 Sytuacja polityczna na Bałkanach z perspektywy Zagrzebia i Belgradu RODM Toruń poleca

Debata, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu pt.: „Sytuacja polityczna na Bałkanach z perspektywy Zagrzebia i Belgradu”, dotyczyła kwestii związanych z obecną sytuacją polityczną w Chorwacji i Serbii.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.07.2020 Samorząd terytorialny I Rzeczypospolitej RODM Toruń poleca

Samorząd terytorialny I Rzeczypospolitej. Rozmowa z prof. Wojciechem Polakiem zorganizowana przez RODM Toruń. Podział administracyjny I Rzeczypospolitej był pochodną skomplikowanej historii wewnętrznych zmian terytorialnych sięgających czasów rozbicia dzielnicowego w Polsce oraz zewnętrznych strat i nabytków terytorialnych Polski i Litwy.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.07.2020 Perspektywy rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą – debata online RODM Toruń poleca

Dnia 9 lipca 2020 r. odbyła się debata poświęcona perspektywom rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, wydarzenie odbyło się za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.07.2020 Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu na konferencji online „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. To niezwykle wydarzenie miało miejsce 4 lipca 2020 r. o godzinie 11:00. Organizatorem konferencji była Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels (Hiszpania) w osobie Pani Dyrektor, Ewy Hojnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.07.2020 Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek RODM Toruń poleca

Wykład anglojęzyczny prof. Christiana Esguerry z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.06.2020 Konkursy o tematyce społeczno-prawnej dla szkół ponadpodstawowych RODM Toruń poleca

W ramach działań edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu zostały przygotowane i przeprowadzone dwa konkursy o tematyce społeczno-prawnej dla szkół ponadpodstawowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.06.2020 Seminarium: Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i świata RODM Toruń poleca

Kwestiom rynku pracy, bezrobocia i polityki pienięznej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował seminarium pt. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i świata: rynek pracy i polityka monetarna.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.06.2020 Seminarium: Kardynał Stefan Wyszyński
- polski symbol zmagań z komunizmem.
RODM Toruń poleca

Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka. Zawsze twierdził, że trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. W okresie najcięższych komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa w latach 1948-1956 bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Właśnie tej wspaniałej postaci poświęcone zostało seminarium pt. Kardynał Stefan Wyszyński - polski symbol zmagań z komunizmem.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.06.2020 Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata.
BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU
RODM Toruń poleca wykłady online

W dniach 12-15 sierpnia 1920 na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.06.2020 Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego - zastępny koordynatora RODM pod tytułem: "Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii"

WIĘCEJ INFORMACJI

2.06.2020 RODM Toruń na webinarium organizowanym przez nepalski Mid-Western University w Katmandu RODM Toruń poleca wykłady online

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na wykład online doktora Jana Wiśniewskiego: "Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja".

WIĘCEJ INFORMACJI

22.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Turcja RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu przeprowadził wykład dr Jana Wiśniewskiego "Geopolityka największych mocarstw świata: Turcja".

WIĘCEJ INFORMACJI

20.05.2020 The South China Sea Dispute RODM Toruń poleca

Wykład anglojęzyczny prof. Felipe Salvosy II z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „The South China Sea Dispute”

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2020 100. rocznica urodzin Jana Pawła II RODM Toruń poleca

Historia życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II, to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszej Polski i świata. Człowieku, który w życiu dużo przeszedł, doświadczył i widział, a jednocześnie pozostał osobą pełną ufności w drugiego człowieka. Jego głęboka wiara stała się wzorem do naśladowania dla wielu milionów ludzi na całym świecie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II - przygotował szereg wydarzeń edukacyjnych, które - mamy nadzieję - przybliżą bogaty dorobek papieża-Polaka i pokazują jego aktualność wobec wyzwań i dylematów współczesności.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Indie RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na wykłąd online doktora Jana Wiśniewskiego: "Geopolityka największych mocarstw świata: Indie".

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2020 Dlaczego biało-czerwona RODM Toruń poleca wykłady online

Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne...

WIĘCEJ INFORMACJI

13.05.2020 Sytuacja pandemiczna w Afryce RODM Toruń poleca wykłady online

Według danych na dzień 11 maja 2020 r., w Afryce mamy 63 293 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, czyli wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę układu oddechowego Covid-19. Z tej grupy 2 290 osób zmarło, a 21 837 możemy uznać za ozdrowieńców, czyli za chorych, którzy wyzdrowieli. Wielu ekspertów z obawami spogląda na sytuację w krajach afrykańskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.05.2020 W 75. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami:
dwie daty zakończenia II wojny światowej
RRODM Toruń poleca wykłady online

W ostatnich latach możemy oglądać w telewizji, jak również w Internecie, relacje z Moskwy, z urządzanych z niesamowitym rozmachem defilad wojskowych z okazji kolejnych rocznic zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Relacje te pokazywane są zawsze 9 maja, a my przecież obchodzimy Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą 8 maja. Skąd się zatem wzięła się ta rozbieżność i dlaczego my przez 70 lat zwycięstwo świętowaliśmy zakończenie II wojny światowej w Europie według daty ze Związku Sowieckiego?

WIĘCEJ INFORMACJI

03.05.2020 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA RODM Toruń poleca wykłady online

Postanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i okoliczności jej uchwalenia różnie bywały oceniane przez historyków i publicystów. Niezależnie od tego, Święto 3 Maja przetrwało w pamięci zbiorowej Polaków, łącząc nas szczególnie w momentach przełomowych. Sama Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno-narodowym.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.04.2020 Geopolityka największych mocarstw świata: Brazylia RODM Toruń poleca wykłady online

Współczesna Brazylia zmaga się z wieloma problemami społecznymi, często znacznie różniącymi się od tych, z którymi ma do czynienia Polska, czy inne kraje europejskie. Epidemia koronawirusa oraz narastający kryzys gospodarczy, a także kontrowersyjne kroki prezydenta Jaira Bolsonaro, powodują narastanie obaw dotyczących przyszłości tego ponad 210-milionowego państwa w Ameryce Południowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”, które poprowadził mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: „Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne”, które poprowadził mgr Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Dzieje Oręża Polskiego w kontekście niepodległościowych tradycji RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wykłady: „Dzieje Oręża Polskiego w kontekście niepodległościowych tradycji”, które poprowadził dr Krystian Chołaszczyński.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.03.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Pomorze w drodze do Niepodległej 1918-1920” w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego dotyczący polskich starań zmierzających do włączenia Pomorza do odradzającej się po okresie zaborów niepodległej Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.03.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Bitwa warszawska 1920: przebieg, znaczenie międzynarodowe” w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń poleca

Bitwa warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisła, została stoczona w czasie wojny polsko-bolszewickiej w dniach 12–25 sierpnia 1920 r. Dla Wojska Polskiego była jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. Zadecydowała bowiem o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliło plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.02.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie” RODM Toruń poleca

Przyglądając się sytuacji w Europie i na świecie, trudno dziś zanegować twierdzenie, że terroryzm jawi się jako jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Niemal codziennie serwisy informacyjne dostarczają danych o kolejnych aktach przemocy, budząc przerażenie i powszechny niepokój.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.02.2020 Z młodzieżą: o Polsce, jako liderze regionalnych projektów i wiarygodnym sojuszniku RODM Toruń

Dnia 14 lutego 2020 r., dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu) wygłosił wykład pt.: „Wzmocnienie relacji w regionie – Via Carpatia, Trójmorze i Grupa Wyszehradzka”. Wydarzenie miało miejsce w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ul. Starotoruńskiej 3.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.01.2020 Wykład: Wielkie Polki – postacie w historii naszej Ojczyzny RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład magister Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig zatytułowany "Wielkie Polki – postacie w historii naszej Ojczyzny".

WIĘCEJ INFORMACJI

25.01.2020 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty międzynarodowej w Toruniu był partnerem eliminacji II stopnia (etapu okręgowego) 61. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym dla województwa kujawsko-pomorskiego. Odbyły się one 25 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy. RODM był fundatorem nagród dla laureatów i finalistów eliminacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.01.2020 Wykład: NATO. Na straży bezpieczeństwa Polski i Europy. RODM Toruń

Wiek XXI przynosi wiele zmian dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze europejskim i światowym. Europejski system bezpieczeństwa opiera się obecnie na następujących ewoluujących i powiązanych ze sobą elementach: Sojuszu Północnoatlantyckim, strategicznej obecności USA na kontynencie europejskim, Unii Europejskiej, systemie bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i OBWE. Dla Polski i państw regionu najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest NATO. I właśnie tematu Paktu Północnoatlantyckiego dotyczyły wykłady dr Jana Wiśniewskiego przeprowadzone w Zespole Szkół w Mogilnie.

WIĘCEJ INFORMACJI