SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁADY I WARSZTATY RODM TORUŃ W 2020 ROKU


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje wykłady i warsztaty na tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


2.06.2020 RODM Toruń na webinarium organizowanym przez nepalski Mid-Western University w Katmandu RODM Toruń poleca wykłady online

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na wykład online doktora Jana Wiśniewskiego: "Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja".

WIĘCEJ INFORMACJI

22.05.2020 Geopolityka największych mocarstw świata: Turcja RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu przeprowadził wykład dr Jana Wiśniewskiego "Geopolityka największych mocarstw świata: Turcja".

WIĘCEJ INFORMACJI

20.05.2020 The South China Sea Dispute RODM Toruń poleca

Wykład anglojęzyczny prof. Felipe Salvosy II z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „The South China Sea Dispute”

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2020 100. rocznica urodzin Jana Pawła II RODM Toruń poleca

Historia życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II, to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszej Polski i świata. Człowieku, który w życiu dużo przeszedł, doświadczył i widział, a jednocześnie pozostał osobą pełną ufności w drugiego człowieka. Jego głęboka wiara stała się wzorem do naśladowania dla wielu milionów ludzi na całym świecie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II - przygotował szereg wydarzeń edukacyjnych, które - mamy nadzieję - przybliżą bogaty dorobek papieża-Polaka i pokazują jego aktualność wobec wyzwań i dylematów współczesności.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2020 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Indie RODM Toruń poleca wykłady online

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na wykłąd online doktora Jana Wiśniewskiego: "Geopolityka największych mocarstw świata: Indie".

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2020 Dlaczego biało-czerwona RODM Toruń poleca wykłady online

Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne...

WIĘCEJ INFORMACJI

13.05.2020 Sytuacja pandemiczna w Afryce RODM Toruń poleca wykłady online

Według danych na dzień 11 maja 2020 r., w Afryce mamy 63 293 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, czyli wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę układu oddechowego Covid-19. Z tej grupy 2 290 osób zmarło, a 21 837 możemy uznać za ozdrowieńców, czyli za chorych, którzy wyzdrowieli. Wielu ekspertów z obawami spogląda na sytuację w krajach afrykańskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.05.2020 W 75. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami:
dwie daty zakończenia II wojny światowej
RRODM Toruń poleca wykłady online

W ostatnich latach możemy oglądać w telewizji, jak również w Internecie, relacje z Moskwy, z urządzanych z niesamowitym rozmachem defilad wojskowych z okazji kolejnych rocznic zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Relacje te pokazywane są zawsze 9 maja, a my przecież obchodzimy Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą 8 maja. Skąd się zatem wzięła się ta rozbieżność i dlaczego my przez 70 lat zwycięstwo świętowaliśmy zakończenie II wojny światowej w Europie według daty ze Związku Sowieckiego?

WIĘCEJ INFORMACJI

03.05.2020 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA RODM Toruń poleca wykłady online

Postanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i okoliczności jej uchwalenia różnie bywały oceniane przez historyków i publicystów. Niezależnie od tego, Święto 3 Maja przetrwało w pamięci zbiorowej Polaków, łącząc nas szczególnie w momentach przełomowych. Sama Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno-narodowym.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.04.2020 Geopolityka największych mocarstw świata: Brazylia RODM Toruń poleca wykłady online

Współczesna Brazylia zmaga się z wieloma problemami społecznymi, często znacznie różniącymi się od tych, z którymi ma do czynienia Polska, czy inne kraje europejskie. Epidemia koronawirusa oraz narastający kryzys gospodarczy, a także kontrowersyjne kroki prezydenta Jaira Bolsonaro, powodują narastanie obaw dotyczących przyszłości tego ponad 210-milionowego państwa w Ameryce Południowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”, które poprowadził mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: „Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne”, które poprowadził mgr Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.03.2020 Dzieje Oręża Polskiego w kontekście niepodległościowych tradycji RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wykłady: „Dzieje Oręża Polskiego w kontekście niepodległościowych tradycji”, które poprowadził dr Krystian Chołaszczyński.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.03.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Pomorze w drodze do Niepodległej 1918-1920” w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego dotyczący polskich starań zmierzających do włączenia Pomorza do odradzającej się po okresie zaborów niepodległej Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.03.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Bitwa warszawska 1920: przebieg, znaczenie międzynarodowe” w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń poleca

Bitwa warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisła, została stoczona w czasie wojny polsko-bolszewickiej w dniach 12–25 sierpnia 1920 r. Dla Wojska Polskiego była jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. Zadecydowała bowiem o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliło plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.02.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie” RODM Toruń poleca

Przyglądając się sytuacji w Europie i na świecie, trudno dziś zanegować twierdzenie, że terroryzm jawi się jako jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Niemal codziennie serwisy informacyjne dostarczają danych o kolejnych aktach przemocy, budząc przerażenie i powszechny niepokój.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.02.2020 Z młodzieżą: o Polsce, jako liderze regionalnych projektów i wiarygodnym sojuszniku RODM Toruń

Dnia 14 lutego 2020 r., dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu) wygłosił wykład pt.: „Wzmocnienie relacji w regionie – Via Carpatia, Trójmorze i Grupa Wyszehradzka”. Wydarzenie miało miejsce w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ul. Starotoruńskiej 3.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.01.2020 Wykład: Wielkie Polki – postacie w historii naszej Ojczyzny RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład magister Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig zatytułowany "Wielkie Polki – postacie w historii naszej Ojczyzny".

WIĘCEJ INFORMACJI

21.01.2020 Wykład: NATO. Na straży bezpieczeństwa Polski i Europy. RODM Toruń

Wiek XXI przynosi wiele zmian dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze europejskim i światowym. Europejski system bezpieczeństwa opiera się obecnie na następujących ewoluujących i powiązanych ze sobą elementach: Sojuszu Północnoatlantyckim, strategicznej obecności USA na kontynencie europejskim, Unii Europejskiej, systemie bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i OBWE. Dla Polski i państw regionu najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest NATO. I właśnie tematu Paktu Północnoatlantyckiego dotyczyły wykłady dr Jana Wiśniewskiego przeprowadzone w Zespole Szkół w Mogilnie.

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook