SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.02.2020 Prawa człowieka we współczesnym świecie RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na konkurs dla młodzieży szkół średnich województwa kujawsko - pomorskiego na pracę plastyczną o tematyce "Prawa człowieka we współczesnym świecie".

Do wygrania atrakcyjne nagrody - między innymi tablety!.

WYMAGANIA KONKURSOWE


  1. Hasło przewodnie konkursu to „Prawa człowieka we współczesnym świecie” i taki jest też temat pracy plastycznej.

  2. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A4, maks. A3 techniką dowolną.

  3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie informację: własny tytuł racy, imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły, telefon kontaktowy.

  4. Jury wybierze 3 najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe: I miejsce - tablet, II-III - cenne nagrody rzeczowe.

  5. Prace konkursowe mogą zostać wystawione w siedzibie RODM Toruń lub w szkole ucznia, który zajął jedno z czołowych miejsc w konkursie.

  6. Termin składania prac do 20 lutego 2020 r.

  7. Ogłoszenie wyników do 1 marca 2020 r.

facebook