SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.02.2020 Zagrożenia i problemy współczesnego świata RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na konkurs dla młodzieży szkół średnich województwa kujawsko - pomorskiego na prezentację multimedialną o tematyce "Zagrożenia i problemy współczesnego świata".

Do wygrania atrakcyjne nagrody - między innymi tablety!.

WYMAGANIA KONKURSOWE


Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I
– Wyróżnienie i zakwalifikowanie do półfinału 5-10 najlepszych prezentacji

Etap II
– Zaprezentowanie przez uczestników przygotowanych prezentacji multimedialnych i wybór 3 najlepszych.
– Prezentacje multimedialne powinny być wykonane w programie PowerPiont lub Prezi w formacie .pptx i zawierać co najmniej 20 slajdów.
– Każdy uczestnik konkursu ma prawo nadesłać tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
– Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.

Każda praca powinna być opisana wg schematu:

- imię i nazwisko autora
- klasa
- szkoła
- tel. kontaktowy
- adres e-mail autora

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu,
ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń lub też drogą e-mailową w formacie PowerPoint.

Termin składania prac do 20 lutego 2020 r.

Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni o wynikach eliminacji do półfinału oraz dokładnym terminie wręczenia nagród.


facebook