SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.01.2020 Konkurs plastyczny "Powstanie Wielkopolskie – różne oblicza" RODM Toruń

Chcąc podtrzymać tradycję, i w tym roku nie zabrakło konkursu plastycznego poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Już dwie zorganizowane edycje skutkowały otrzymaniem kilkudziesięciu prac i nie można zaprzepaścić takiego ogromu zainteresowania naszych najmłodszych Kujawian.

Konkurs trwał od 1 listopada i na prace czekaliśmy do 22 grudnia.

Organizatorem konkursu jak co roku jest Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Celem konkursu było:

- propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
- przedstawienie oczami dzieci i młodzieży Powstania Wielkopolskiego
- nauka historii regionu.

Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Janikowo.

Uczestnicy przygotowali prace rysunkowe z okazji Powstania Wielkopolskiego przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4.

Prace konkursowe były oceniane w jednej z trzech kategorii:

- klasy 1-3
- klasy 4-6
- klasa 7 i 8

Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Organizatorzy oceniali kreatywność, pomysłowość oraz technikę wykonania pracy.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a organizatorzy mieli nie lada problem z wyborem zwycięzców.PRACE KONKURSOWE


facebook