SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.02.2020 Z młodzieżą: o Polsce, jako liderze regionalnych projektów i wiarygodnym sojuszniku RODM Toruń

Dnia 14 lutego 2020 r., dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu) wygłosił wykład pt.: „Wzmocnienie relacji w regionie – Via Carpatia, Trójmorze i Grupa Wyszehradzka”. Wydarzenie miało miejsce w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ul. Starotoruńskiej 3.

Odbiorcą wykładu była młodzież pochodząca z całego kraju. Przybyło blisko sto osób, by posłuchać o polskiej polityce zagranicznej, dyplomacji, regionalnej współpracy, a także polskich inicjatywach regionalnych.

Via Carpatia

Via Carpatia ma stać się pomostem między Europą Środkową, a Azją. Ma łączyć Kłajpedę na Litwie, z Salonikami w Grecji. Ta międzynarodowa trasa relacji północ-południe, położona na wschodniej granicy Unii Europejskiej, już wkrótce może być najważniejszym korytarzem handlowym łączącym Europę z Azją, oraz Europę Zachodnią z Rosją. Przebiegać ma m. in. przez Polskę.

Trójmorze

Trójmorze zaś to inicjatywa gospodarczo-polityczna łącząca 12 państw członkowskich Unii Europejskiej, położonych między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym oraz Morzem Adriatyckim. Idea ta jest wspólną inicjatywą Polski i Chorwacji od 2015 r.

Grupa Wyszehradzka

Natomiast Grupa Wyszehradzka, zwana V4, to zrzeszenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier, istniejące od 1991 r. Celem jest pogłębianie współpracy i wspólne reagowanie na bieżące problemy dotykające obszaru Europy Środkowej.

Młodzież entuzjastycznie podeszła do wykładu i żywiołowa reagowała na każde pytanie do publiczności. Wielu miało nadzieję, że w przyszłości podobne spotkania będą również organizowane.

stoisko informacyjne RODM w Toruniu

W ciągu całego dnia, przed Aulą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozstawione zostało stoisko informacyjne Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, przy którym młodzież mogła dowiedzieć się: czym jest RODM, jakie cele realizuje oraz zapoznać się z priorytetami polskiej polityki zagranicznej autorstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych MSZ. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.


facebook