SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.01.2020 100. Rocznica Powrotu Golubia do Wolnej Polski
Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Niepodległej Polski
RODM Toruń

Dnia 17 stycznia 2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się uroczystości wojewódzkie Powrotu Pomorza i Kujaw do Niepodległej Polski.

To wspaniałe święto rozpoczęło się konferencją naukową pn. „100 lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do niepodległości”. Jej organizatorem naukowym był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, we współpracy z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jednym z referentów był dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM w Toruniu. Następnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Mirosław Golon oraz Przewodniczący Kolegium IPN profesor Wojciech Polak otworzyli plenerową wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”. Wystawa została użyczona przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w imieniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego został złożony wieniec. Następnie pochód ruszył ulicą Kilińskiego aby przejść na most łączący Golub z Dobrzyniem. Tam odbyła się inscenizacja wydarzeń, które miały miejsce 17 stycznia 1920 roku. Po symbolicznym otwarciu bramy granicznej ulicą 17 stycznia uczestnicy wydarzeń udali się na Golubską Starówkę. Na rynku odbyła się inscenizacja historyczna, w której Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przekazał klucze od miasta rekonstruktorom grającym żołnierzy Błękitnej Armii. Uroczyście powitał przybyłych Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. W dalszej części Marszałek Piotr Całbecki oraz Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Po krótkiej inscenizacji opisującej wydarzenia nastąpiła oficjalna uroczystość według ceremoniału wojskowego.

Natomiast od godziny 13:30 na Zamku Golubskim miał miejsce Piknik Historyczny „Moja Niepodległa” i ciepły poczęstunek. W ramach pikniku odbyła się również inscenizacja historyczna „Żołnierze Hallera. Z Francji ku wolnej Polsce”.


Organizatorem wydarzenia byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dowódca Garnizonu Toruń płk Remigiusz Zieliński. Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. Patronat naukowy objął Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
facebook