SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.02.2020 Wykład dra Jana Wiśniewskiego pt.: „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie” RODM Toruń poleca

Przyglądając się sytuacji w Europie i na świecie, trudno dziś zanegować twierdzenie, że terroryzm jawi się jako jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Niemal codziennie serwisy informacyjne dostarczają danych o kolejnych aktach przemocy, budząc przerażenie i powszechny niepokój.

Pojawienie się również zjawiska tzw. cyberterroryzmu, stanowisko zagrożenie bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.

Wspomnianym kwestiom zostały poświęcony wykład przeprowadzony dla młodzieży przez dr Jana Wiśniewskiego (RODM Toruń).
facebook