SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.03.2020 Republika Macedonii Północnej jest już formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO RODM Toruń poleca

Macedonia Północna stała się z dniem 27 marca 2020 r. członkiem NATO. Jak poinformował Sojusz stało się to po złożeniu dokumentu przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie. NATO liczy obecnie 30 państw członkowskich, a Polska należy do Sojuszu od marca 1999 r.

Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, rodziny trzydziestu narodów i prawie miliarda ludzi. Rodziny opartej na pewności, że bez względu na wyzwania, przed którymi stoimy, wszyscy jesteśmy razem silniejsi i bezpieczniejsi.

oświadczenie sekretarza generalnego Sojuszu Jens Stoltenberg z 27 marca 2020 r.

Warunkiem przystąpienia Macedonii Północnej do NATO była ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich. Jako ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego uczyniła to Hiszpania. Protokół przyjęcia Macedonii Płn. do NATO został podpisany przez przedstawicieli 29 państw członkowskich w lutym 2019 roku.

Przystąpienie tego kraju do Sojuszu było możliwe dzięki jego porozumieniu z Grecją. W lutym 2019 roku ta była republika Jugosławii oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonię Północną, co umożliwiło zakończenie trwającego od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości w 1991 roku sporu z Atenami. Siły zbrojne Macedonii Północnej od dawna bierą udział w działaniach mających przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa, uczestnicząc m.in. w misjach dowodzonych przez NATO w Afganistanie i Kosowie.facebook