SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.05.2020 100. rocznica urodzin Jana Pawła II RODM Toruń poleca

Historia życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II, to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszej Polski i świata. Człowieku, który w życiu dużo przeszedł, doświadczył i widział, a jednocześnie pozostał osobą pełną ufności w drugiego człowieka. Jego głęboka wiara stała się wzorem do naśladowania dla wielu milionów ludzi na całym świecie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II - przygotował szereg wydarzeń edukacyjnych, które - mamy nadzieję - przybliżą bogaty dorobek papieża-Polaka i pokazują jego aktualność wobec wyzwań i dylematów współczesności.


Zachęcamy do wysłuchania wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr. profesora nauk teologicznych specjalizującego się w zakresie teologii moralnej, długoletniego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektora Centrum Etyki UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, a także członka Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie.
facebook