SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.05.2020 Internetowy Konkurs Poezji Jana Pawła II „Poezja to wielka pani…” RODM Toruń poleca

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Internetowym Konkursie Poezji Jana Pawła II „Poezja to wielka pani…”

Celem konkursu jest propagowanie twórczości Jana Pawła II, ukazanie w Jego poezji wielowątkowości, przeżyć natury mistycznej oraz nurtu Jego życia wewnętrznego, uzmysłowienie młodym ludziom przynależności kulturowej, wyzwolenie inwencji twórczej oraz stworzenie młodzieży szansy na upowszechnienie kultury i dziedzictwa języka polskiego i kształtowanie wrażliwości literackiej.

Czas trwania konkursu: od 18.05.2020 – 05.06.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.06.2020 r.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


REGULAMIN KONKURSU


Regulamin Regionalnego Internetowego Konkursu Poezji Jana Pawła II
„Poezja to wielka pani…”


Organizatorzy i współorganizatorzy


Organizator:

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

Patronat honorowy:

 • Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski

Cele konkursu:


 1. Propagowanie twórczości Jana Pawła II
 2. Ukazanie w Jego poezji wielowątkowości, przeżyć natury mistycznej oraz nurtu Jego życia wewnętrznego.
 3. Uzmysłowienie młodym ludziom przynależności kulturowej.
 4. Wyzwolenie inwencji twórczej
 5. Stworzenie młodzieży szansy na upowszechnienie kultury i dziedzictwa języka polskiego i kształtowanie wrażliwości literackiej.

Czas trwania


 • Czas trwania od 18.05.2020 – 05.06.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.06.2020 r.

Forma konkursu internetowego


 1. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i od 19 do 25 lat.
 2. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany wiersz Karola Wojtyły lub fragment większego utworu literackiego
 3. Czas wystąpienia nie może przekraczać 3 minut.
 4. Przy ocenie będą brane następujące aspekty:
  • tematyka zgodna z rozpisanym konkursem,
  • stopień trudności utworu,
  • ciekawa interpretacja tekstu,
  • poprawność przekazu,
  • ogólny wyraz artystyczny

Przebieg konkursu


 • pierwszy etap: uczestnicy wybiorą wiersz lub fragment większego utworu poetyckiego Świętego Jana Pawła II,
 • drugi etap: nauczą się wybranego utworu na pamięć,
 • trzeci etap: nagrają swoją recytację kamerą lub innym urządzeniem elektronicznym,
 • czwarty etap: prześlą go na adres biblioteki do dnia 05.06.2020 r.: bibliotekagd@golub-dobrzyn.pl

Ocena nadesłanych nagrań


 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna powoła jury, które oceni nadesłane filmy.
 2. Wyłoni z każdej kategorii 3 finalistów i 2 wyróżnionych.
 3. 10.06.2020 MiPBP powiadomi finalistów i wyróżnionych.
 4. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w MiPBP lub na życzenie finalistów przesłane pocztą.

Ochrona danych osobowych


Przystąpienie do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 (Dz. U. nr 133, poz 883) o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO - PDF
facebook