SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.06.2020 Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii RODM Toruń poleca wykłady online


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego - zastępcy koordynatora RODM pod tytułem: "Organizacja Narodów Zjednoczonych 75 lat wspólnej historii"

75 lat ONZ

Generalnie przyjęło się uważać dzień 24 października 1945 r. za moment powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ. Jednakże kluczowym dokumentem, niejako konstytucją tego fundamentu powojennych relacji, jest Karta Narodów Zjednoczonych. Weszła ona w życie 26 czerwca 1945 r.

Jednak bez względu na ten akademicki dyskurs o powstaniu ONZ, najważniejszym faktem godnym zapamiętania jest to, że obchodzimy w tym roku 75 lat istnienia najważniejszej międzynarodowej organizacji, która ma za zadanie zapewnić pokój i bezpieczeństwo na świecie.

ONZ ma status bez wątpienia najważniejszej organizacji międzynarodowej o charakterze uniwersalnym. Jej siedziba znajduje się w Nowym Jorku i ma status następczyni Ligii Narodów.

Cele, jakimi Organizacja się kieruje zostały wprost zapisane w artykule 2 Karty Narodów Zjednoczonych. Po pierwsze, utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Po drugie, utrzymać między narodami przyjazne stosunki. Po trzecie, rozwiązywać międzynarodowe problemy na drodze współpracy. Natomiast po czwarte, stanowić ośrodek wymiany poglądów po to, by realizować wyżej wymienione cele.

Nic więc dziwnego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ma na koncie tyle sukcesów i stanowi najważniejszy gwarant zbiorowego bezpieczeństwa oraz forum rozwiązywania sporów.

facebook