SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.06.2020 Seminarium: Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i świata RODM Toruń poleca

Premier Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg 25 czerwca 2020 r. zwracał uwagę, że przetaczający się przez świat kryzys dokonuje bardzo dużych zmian gospodarczych i społecznych. Wskazał, że w wielu krajach, z którymi Polska współpracuje w ramach UE rośnie gwałtownie poziom bezrobocia, np. w Hiszpanii czy w Niemczech. Nieco inna jest sytuacja w Polsce. Dzięki aktywnym działaniom w Polsce bezrobocie przyrasta w stopniu jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej.

Kwestiom rynku pracy, bezrobocia i polityki pienięznej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował seminarium pt. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i świata: rynek pracy i polityka monetarna.

W seminarium wzięli udział mgr Mateusz Kaleta (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), który podjął temat konsekwencji wybuchu pandemii koronawirusa dla rynku pracy w Polsce. Natomiast dr Dorota Żuchowska (Zakład Polityki Ekonomicznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) zwróciła uwagę na fakt, że autonomia polityki monetarnej i wczesna reakcja Rady Polityki Pieniężnej i złagodzenie polityki pieniężnej zadziałało antycyklicznie. Bardzo duże znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii dla gospodarki polskiej ma również pomoc państwa dla przedsiębiorców.

Seminarium otworzył JM o. dr Zdzisław Klafka - Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń.

Udział w niej wzięli zaproszeni goście, pracownicy uczelni wyższych Torunia oraz uczestnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, a także studenci WSKSiM i UMK.facebook