SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.07.2020 Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu na konferencji online „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. To niezwykle wydarzenie miało miejsce 4 lipca 2020 r. o godzinie 11:00. Organizatorem konferencji była Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels (Hiszpania) w osobie Pani Dyrektor, Ewy Hojnej.

To dzięki Pani Ewie mogliśmy uczestniczyć w tym międzynarodowym projekcie, pod auspicjami programu Erasmus+, który zjednoczył nauczycielskie środowiska polonijne z całej Europy.

Celem projektu było podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli polonijnych w zakresie metodyki nauczania przedmiotów w języku polskim, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych – rezultaty pracy intelektualnej, wymiana doświadczeń pracowników polonijnych placówek oświatowych dotyczących prowadzenia oświaty w języku polskim na emigracji, poszerzenie oferty szkoleniowej organizacji koordynującej.

Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za zaproszenie!

facebook