SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.07.2020 Perspektywy rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą – debata online RODM Toruń poleca

Dnia 9 lipca 2020 r. odbyła się debata poświęcona perspektywom rozwoju oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, wydarzenie odbyło się za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych.

Jako Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu pragnęliśmy porozmawiać na temat szkół społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie, które są ważnym elementem oświaty polonijnej i szkolnictwa polskiego za granicą. Debata miała zwłaszcza skupić się na problemach, potrzebach i oczekiwaniach oświatowych środowisk polonijnych w Europie Zachodniej oraz Polaków na Wschodzie wobec władz i instytucji RP z jednej strony, a z drugiej możliwości wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego ze strony krajowych ośrodków i centrów oświatowych.

W debacie wziął udział Minister Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, przedstawiciele MSZ, MEN, ORPEG, a zwłaszcza kadra kierownicza i dydaktyczna polonijnych placówek oświatowych rozsianych po całym świecie – od Stanów Zjednoczonych po wschodnie obszary Federacji Rosyjskiej.


Słowo powitalne na debacie wypowiedział dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.Gości debaty witał, Ojciec Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dr Zdzisław Klafka. Przy WSKSiM funkcjonuje właśnie RODM Toruń.W siedzibie RODM Toruń, który był centrum międzynarodowej debaty dużo się działo.Następnie wystąpił Pan Minister Jan Dziedziczak
- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą.W debacie poświęconej perspektywom rozwoju oświaty polonijnej głos zabrali: Pani Dyrektor Ewa Hojna – Prezes Szkół Polonijnych w Barcelonie, Gironie, Tarragonie i Casteldelfels; Dyrektor Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu, Pani Rosanna Radlińska-Tyma; oraz Józef Kwiatkowski – Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“.


Po prezentacja wybranych szkół polonijnych nastąpiła część dyskusyjna z zaproszonymi ekspertami: Pani Małgorzata Kamińska – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą; Pani Beata Pietrzyk - Naczelnik Wydziału Oświaty za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej; PanJan Badowski - Dyrektor Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
Na zakończenie słowo podziękowania wygłosił Ojciec Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dr Zdzisław Klafka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.


facebook