SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.07.2020 Grupa repatriantów wraz z dziećmi, uczestniczyła w kursie w Toruniu RODM Toruń poleca

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą od 2009 roku realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej - kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów i ich rodzin. Celem kursów organizowanych w formie obozów jest pomoc repatriantom i członkom ich rodzin w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego.Uzyskują oni pomoc w sprawnym wejściu na polski rynek pracy, kontynuacji nauki w polskim systemie edukacji, w włączaniu się w życie społeczności lokalnych i rozwijaniu aktywności obywatelskiej. Rekrutacja uczestników jest przeprowadzana przez ORPEG we współpracy z wydziałami urzędów wojewódzkich oraz samorządami miast i gmin.

W dniach 25 lipca- 2 sierpnia grupa repatriantów wraz z dziećmi, uczestniczyła w kursie w Toruniu.

RODM Toruń miał sposobność wesprzeć inicjatywę ORPEG-u, organizując zajęcia historyczne oraz warsztaty dziennikarsko-telewizyjne dla dzieci repatriantów.

facebook