SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.07.2020 Wykład online: Istota i ustrój jednostek samorządu terytorialnego w III RP RODM Toruń poleca

2020 rok jest wyjątkowy z różnych powodów. Jednym z nich są uroczyste obchody 30 lat samorządu w Polsce. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany. Ustawa na podstawie których wybory zostały zorganizowane została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego


Jedną z zasad ustrojowych państwa polskiego jest decentralizacja władzy publicznej. Zasada ta wynika z art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd terytorialny spełnia bardzo ważną funkcję. Dzięki niemu społeczność, która zamieszkuje dane terytorium – wieś, miasto, gminę, powiat – ma realny wpływ na podjęcie decyzji, które ją samą dotyczą.

Samorząd terytorialny jest rozumiany jako jedna z form samorządu. Została ona wyodrębniona według kryterium terytorialnego. Rozumiemy to w ten sposób, że pewna dziedzina spraw została wyodrębniona z zakresu władzy państwowej i powierzona do samodzielnego rozwiązania przez grupę społeczną ją dotyczącą.

W literaturze możemy przeczytać kilka cech charakterystycznych jakie posada samorząd terytorialny. Po pierwsze, terytorium. Samorząd posiada wyodrębnione terytorium, co wskazuje sama nazwa: samorząd terytorialny. Po drugie, uczestnictwo z mocy prawa. Po trzecie, wykonywanie zadań publicznych. Po czwarte, samorządy z mocy prawa zarządzają sprawami publicznymi. Po piąte, samodzielność samorządów jest chroniona przez system sądowniczy.

dr Krystian Chołaszczyński

facebook