SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.08.2020 Wykład dr Jana Wiśniewskiego pt. Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - koordynatora RODM Toruń RODM Toruń poleca

Polska jako jedyny kraj okupowany przez Niemcy w trakcie II wojny światowej nie miała oficjalnych struktur kolaboracyjnych z hitlerowskimi Niemcami. Na ziemiach polskich za jakąkolwiek pomoc Żydom, w tym np. dostarczanie jedzenia, Niemcy bezwzględnie karali śmiercią. Pomimo tego największa grupa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata to Polacy.

Prowadzili oni działalność informacyjną związaną z prześladowaniami oraz zbrodniami dokonywanymi przez III Rzeszę Niemiecką na ludności żydowskiej, a także przekazywali pomoc materialną. Największym poświęceniem związanym z narażeniem życia swojego i swoich bliskich było ukrywanie Żydów przed deportacją do gett oraz do obozów koncentracyjnych. Ukrywano także uciekinierów oraz wspierano uzbrojeniem i finansowo żydowskie organizacje konspiracyjne.

Nie oznacza to jednak, że wśród polskiego społeczeństwa nie było haniebnych wyjątków ludzi, którzy podnieśli rękę na swoich żydowskich współobywateli.

Wspomnianych tematów dotyczył wykład dr Jana Wiśniewskiego pt. Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - koordynatora RODM Toruń - który miał miejsce w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Wspomniana Kaplica to unikalny pomnik upamiętniający Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. W wykładzie oraz zwiedzaniu Sanktuarium brały udział osoby z Dziennego Domu Seniora+ w Janikowie.

facebook