SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.08.2020 Debata online: Zapobieganie przemocy na tle religii lub przekonań RODM Toruń poleca

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 28 maja 2019 r. rezolucję ustanawiającą dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania. Z tą inicjatywą wyszła Polska, a w opracowaniu jej tekstu współuczestniczyła międzyregionalna grupa państw w której skład weszły: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone.

Podczas głosowania Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło rezolucję co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez światową opinię publiczną i szereg międzynarodowych organizacji starających się nagłaśniać problem prześladowań oraz przeciwdziałać tego typu działaniom.Badania opublikowane w międzynarodowych raportach na temat wolności religijnej, takich jak: Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF), Open Doors czy też Centrum Badawcze Pew; potwierdzają niesłychany wzrost przemocy wobec wierzących praktycznie każdego wyznania na każdym kontynencie – pośród których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań. Niestety, problem prześladowań dotyczy również przekonań i wartości kulturowych.

Na temat zapobieganiu prześladowaniom religijnym, dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego oraz kwestiom związanym z dialogiem międzykulturowym odbyła się debata moderowana przez Pana Ministra dr hab. Piotra Wawrzyka - sekretarza stanu w MSZ, z udziałem zaproszonych ekspertów: ks. dr Mariusza Boguszewskiego, Dyrektora Biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Warszawie, adiunkta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ks. Prof. Piotra Roszaka - profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesora stowarzyszonego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie oraz dr Mariusza Sulkowskiego - adiunkta w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW.

Podczas debaty m.in. min. Piotr Wawrzyk stwierdził: "Temat zapobiegania przemocy na tle religii lub przekonań powinien mieć dla nas znaczenie szczególne i jest od kilku lat stale podnoszony przez Polskę w debacie międzynarodowej".

Debatę podsumował dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń.


Debata była współorganizowana przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
oraz The Warsaw Institute.


facebook