SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.09.2020 Światowy Dzień Sybiraka RODM Toruń poleca

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Golub-Dobrzyń i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zapraszają na uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka.

Przymusowe deportacje w 1945 r. ponad 15 tysięcy polskich mieszkańców Pomorza do obozów w Związku Radzieckim są stosunkowo mało znanym elementem wojennej historii naszego regionu. Wśród deportowanych dominowali mężczyźni w sile wieku, którzy byli zdolni do ciężkiej pracy na rzecz gospodarki sowieckiej.

Wśród ofiar znalazło się ok. 3 tysiące kobiet, zamieszkujących głównie obszary wiejskie. Pomorzan skierowano do kilkudziesięciu obozów na terenie Związku Radzieckiego (obwody: doniecki, charkowski, czelabiński, czkałowski, kemerowski, kurgański, moskiewski, swierdłowski, tulski, zaporoski, a także Baszkiria, Litwa i Łotwa). Pracowali oni m.in. przy wyrębie lasów, w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz przy załadunku pociągów. Najczęstszą formalną podstawą dla przymusowych przesiedleń z Pomorza był wpis na Niemiecką Listę Narodową oraz uniwersalny zarzut: „element społecznie niebezpieczny”.

Podczas aresztowań, w czasie prowadzenia do więzień, w samych więzieniach, podczas transportu oraz w sowieckich obozach zmarło co najmniej 2,5 tysiąca osób. Większość deportowanych z Pomorza wróciło do Polski do jesieni 1947 roku, choć zdarzały się przypadki powrotów jeszcze w 1956 r.Wykład online dra Jana Wiśniewskiego

facebook