SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.09.2020 Seminarium naukowe: "Prześladowania religijne i etniczne na świecie" RODM Toruń poleca

Dnia 9 września 2020 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Janikowie, przy ul. Dworcowej 1 odbyło się seminarium naukowe: "Prześladowania religijne i etniczne na świecie".

Według raportów różnych organizacji katolickich coraz częściej dochodzi do aktów przemocy na tle religijnym. Dotyczy to wszystkich religii na każdym kontynencie. Najliczniejszą grupę stanowią chrześcijanie: według szacunków aż 2,18 miliarda chrześcijan jest prześladowanych w 130 krajach świata. Autorzy raportów wskazują na takie kraje jak Egipt, Indonezja, Arabia Saudyjska, Birma, Iran, Wietnam, Pakistan, Bangladesz czy Indie, a także Korea Północna. Zaliczają je do państw, w których należy liczyć się z największymi ograniczeniami wolności religijnej. W aż 64 krajach restrykcje religijne zapisane są w prawie zawierając takie przepisy jak np. przeciwko bluźnierstwu czy uprzywilejowaniu danej religii. Na liście znajdują się kraje z największą liczbą mieszkańców jak Chiny, Indie czy Rosja ‒ na tej podstawie można wywnioskować, że aż 70 procent populacji świata jest prześladowanych ze względów religijnych.

W seminarium uczestniczyli:

dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Krystian Chołaszczyński - zastępca koordynatora RODM Toruń / Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Za nami seminarium naukowe w Janikowie poświęcone prześladowaniom religijnym i etnicznym na świecie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Dziennemu Domu Senior+ w Janikowie oraz Towarzystwu Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana.

W jej trakcie dr Jan Wiśniewski omówił historyczne przykłady prześladować, które utrwaliły się w ludzkiej pamięci oraz przedstawił obecną sytuację na Bliskim Wschodzie.

W trakcie debaty ustawione było stoisko promocyjne RODM Toruń z najnowszymi publikacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także licznymi gadżetami.

Dr Krystian Chołaszczyński przedstawił kwestie współczesnych prześladowań w Afryce i Azji.

Uczestnicy seminarium wyrazili nadzieję na kolejne spotkanie
facebook