SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.09.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA RODM Toruń poleca

Miasto Golub-Dobrzyń i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu byli organizatorami uroczystości Światowego Dnia Sybiraka. W ich trakcie odbyła się konferencja naukowa pt. "Na nieludzkiej ziemi". Deportacje Polaków wgłąb ZSRR w latach 1939-1945.

Początkiem grudnia 1939 r., niespełna trzy miesiące po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, najwyższe władze sowieckie podjęły decyzję o szeroko zakrojonych działaniach mających całkowicie spacyfikować i podporządkować społeczeństwo Kresów Wschodnich. Niebawem zapoczątkowane zostały deportacje Polaków i obywateli polskich w głąb ZSRR, które do czerwca 1941 r. skazały na wygnanie od 300 tysięcy do 1 miliona obywateli RP. Znacznej części z nich nigdy nie udało się powrócić w ojczyste strony.

W 1945 r. miały miejsce ponownie deportacje Polaków w głąb ZSRR. Tym razem ofiarami deportacji stali się Polacy - mieszkańcy Kresów Wschodnich, jak również osoby mieszkające po "zachodniej" stronie Bugu. Wywózki dotyczyły nie tylko osób związanych z konspiracją AK-owską, ale również przypadkowych osób "zagrażających porządkowi społecznemu". Przymusowe deportacje szczególnie dotknęły w 1945 r. mieszkańców Górnego Śląska (około 40-60 tys.) oraz Pomorza (ponad 15 tys.) Wśród deportowanych dominowali mężczyźni w sile wieku, którzy byli zdolni do ciężkiej pracy na rzecz gospodarki sowieckiej. Podczas aresztowań, w czasie prowadzenia do więzień, w samych więzieniach, podczas transportu oraz w sowieckich obozach zmarło kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość deportowanych wróciło do Polski do jesieni 1947 roku, choć zdarzały się przypadki powrotów jeszcze w 1956 r.
facebook