SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.10.2020 Geopolityka największych mocarstw świata – Chiny.
Wykład dr Jana Wiśniewskiego
RODM Toruń poleca

Kto będzie rządzić światem? Chiny znalazł się ponownie na ścieżce powrotu do statusu światowego mocarstwa czy nawet supermocarstwa, z czego zbyt wiele elit na Zachodzie zbyt długo nie zdawało sobie sprawy. A władze Chińskiej Republiki Ludowej coraz częściej daje wyraz, iż ostatnie dwieście kilkadziesiąt lat - czas dominacji Zachodu - dobiega końca, a one wracają do centrum światowej sceny. O tym coraz częściej wspomina sam przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i wiele tytułów prac książkowych po chińsku.

Chińska gospodarka jest drugą gospodarką świata, osiągając w sensie nominalnym poziom ok. 75 proc. poziomu PKB USA, ale to i tak jest już niemal dwukrotnie więcej niż osiągnął kiedykolwiek były ZSRR. To świadczy, jak wielkie jest to „chińskie wyzwanie” dla Ameryki. Program zbrojeń morskich oraz projekt „Nowego Szlaku Jedwabnego” stanowią nowe wyzwanie dla USA i ich sojuszników, szczególnie w Azji. Prawdziwy bój może się rozpocząć z chwilą próby przejęcia kontroli nad Tajwanem. Co zrobią wtedy Amerykanie? Jak poradzą sobie z tym dosłownie rosnącym w oczach – cytując Waltera Issacksona – „prawdopodobnie największym geostrategicznym pytaniem naszych czasów”?

Tych wszystkich kwestii dotyczył wykład przeprowadzony przez dr Jana Wiśniewskiego.
facebook