SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.10.2020 Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pn. „Wolność religijna i edukacja” RODM Toruń poleca

W dniach od 8 do 10 października 2020 r. odbyła się w trybie zdalnym międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wolność religijna i edukacja” (International Interdisciplinary Conference „Religious Freedom and Education”). Organizatorem wydarzenia był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy współpracy z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Partnerem tej konferencji był natomiast Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Ośrodek toruński podjął decyzję o zaangażowaniu w konferencji, w związku z zakresem tematycznym jakże ważnym dla zrozumienia problemów współczesnego świata. Wystarczy spojrzeć na listę prelegentów, specjalistów z kraju i zagranicy, którzy tłumnie zgłaszali się, by wypowiedzieć się w materii konferencyjnej.

Z ramienia Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu swoją prelekcję wygłosił zastępca koordynatora, dr Krystian Chołaszczyński. Temat jego prezentacji brzmiał: „Religion and education and identity – an African point of view” („Religia i edukacja a tożsamość – afrykański punkt widzenia”).

Zebrani w dużej liczbie prelegenci byli zachwyceni poziomem wydarzenia oraz wyrazili nadzieję, na szybkie przekucie wyników obrad w pokonferencyjną publikację.

Poniżej krótka fotorelacja.
facebook