SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.10.2020 Konferencja „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej” RODM Toruń poleca

Dnia 10 października 2020 r. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Konferencja „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Zakład Polityki Ekonomicznej. Partnerem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Podczas konferencji naukowej podjęte zostały tematy i zagadnienia związane z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju, borykającego się ze skutkami kryzysu pandemicznego.

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady Polityki Pieniężnej) zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania polityki gospodarczej prowadzonej w warunkach pandemii, do których zaliczył wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej w celu nie tylko przeciwdziałania skutkom kryzysu, ale także dążenia do powrotu na normalną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przypomniał także o konieczności realizacji ważnych programów rządowych oraz budowie zdrowych struktur gospodarczych w naszym kraju.

Dr Mateusz Guzikowski (SGH), na tle wcześniejszych kryzysów gospodarczych, nakreślił cechy wyjątkowego obecnego kryzysu pandemicznego, wskazując na: egzogeniczny charakter czynnika kryzysogennego, wieloaspektową niepewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, związaną z niemożnością prognozowania daty zakończenia pandemii koronawirusa, załamanie w sferze realnej gospodarki, skutki demograficzne w postaci zachorowań i zgonów. Podkreślił także znaczenie wprowadzenia przez rząd tarcz pomocowych.

Prof. dr hab. Feliks Grądalski (doradca ekonomiczny w NBP) wskazał na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności, zwracając uwagę, iż w takiej sytuacji działania z zakresu polityki monetarnej powinny wyprzedzać zastosowanie narzędzi fiskalnych.

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH) przedstawił wnioski z analizy zachowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w ostatnich miesiącach od wybuchu pandemii w świetle koncepcji analizy technicznej.

Temat wyzwań dla sektora bankowego podjął dr hab. Piotr Łasak (UJ), a prof. dr hab. Mariola Lemmonier (UWM) podkreśliła rolę mediacji na rynku finansowym na przykładzie Francji.

O instrumentach polityki pieniężnej wykorzystywanych w celu łagodzenia zjawisk kryzysowym mówił prof. dr hab. Eryk Łon (UEP, członek Rady Polityki Pieniężnej).

W sesji panelowej prelegenci zaprezentowali szereg ciekawych tematów związanych z polityką makroekonomiczną w różnych krajach.

Ze względu na sytuację konferencja odbyła się w reżimie sanitarnym. Z wieloma ekspertami łączono się za pośrednictwem popularnych komunikatorów.

Na konferencji toruński Ośrodek reprezentował zastępca koordynatora, dr Krystian Chołaszczyński, który wygłosił referat pt.: „Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie strony permanentnego kryzysu”.

Poniżej fotorelacja.
facebook