SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.11.2020 Wykład online koordynatora RODM Toruń dr Jana Wiśniewskiego pt. "Emigranci, uchodźcy i zesłańcy - z historii polskiej diaspory na świecie" wygłoszony podczas trwania „Internetowego Forum Polonijnego” RODM Toruń poleca

Dr Jan Wiśniewski wygłosił wykład podczas spotkania online do uczestników „Internetowego Forum Polonijnego”. Uczestnikami tejże inicjatywy jest w większości młodzież polonijna, reprezentująca wiele krajów, w których mieszkają Polacy.

Działania Forum dotyczą działania na dwóch płaszczyznach: wirtualnej i rzeczywistej. Uczestnicy Forum komunikują się ze sobą za pomocą wirtualnej platformy, zdobywają tam doświadczenie i wiedzę, którą następnie wykorzystują w swoich krajach zamieszkania organizując różnego rodzaju wydarzenia aktywizujące tamtejszą społeczność.

Internetowe Forum Polonijne jest projektem o charakterze ciągłym i cyklicznym. Planowany cykl kształcenia powinien trwać rok, od maja 2020 do maja 2021 roku. Absolwenci każdego cyklu zaanonsują kolejnych uczestników, szkolenie internetowe zawsze będzie odbywać się w cyklu rocznym a najbardziej aktywni członkowie Forum zostaną zaproszeni na wręczenie dyplomów ukończenia i galę finałową do Polski.

Uczestnikami Forum są młodzi Polacy mieszkający poza granicami Polski wyłonieni w procesie rekrutacji. Zgłoszenie do udziału w Forum odbywa się poprzez Formularz rejestracyjny. Do współpracy zostały zaproszone organizacje Polonijne i Polskie na Wschodzie, które proponują swoich kandydatów. Do udziału w Forum mogą zgłaszać się również osoby indywidualne.


Program spotkania w dn. 7.11.2020

14:50 - 15:00
- Rozpoczęcie spotkania - Stowarzyszenie "Dumni z Polski"

15:00 - 16:00
- Wykład I połączony z panelem dyskusyjnym:
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Polonii – działalność, zadania, priorytety
- Aleksandra Kuc, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

16:00 - 17:00
- Wykład II połączony z panelem dyskusyjnym:
- Emigranci, uchodźcy i zesłańcy - z historii polskiej diaspory na świecie
- dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu

17:00 - 17:10
- Podsumowanie i zakończenie

facebook