SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.11.2020 DEBATA ONLINE: "NOWA" TURCJA I JEJ POLITYKA ZAGRANICZNA: MIĘDZY NATO A AMBICJAMI REGIONALNYMI RODM Toruń poleca

Stosunek krajów Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych dla konfrontacyjnej polityki tureckiej w ostatnich latach wydaje się całkowicie zmieniać. Kolejne pola konfliktu powodują wzrastające napięcia. Konflikt z Grecją i Cyprem, którego główną osią jest spór dotyczący wyznaczenia wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Śródziemnym, na obszarze której znajdują się lub mogą czekać na odkrycie znaczące złoża gazu; aktywny udział w konflikcie w Libii po stronie islamistycznego Rządu Jedności Narodowej Fajiza as-Saarradża przeciw Libijskiej Armii Narodowej gen. Khalify Haftara, spór z Izraelem o stosunek do Palestyńczyków; działania militarne przeciwko Kurdom w Syrii, a także ostatni konflikt o Górski Karabach, w którym Turcja aktywnie wsparła stronę azerską, powodują narastanie przeświadczenia o nieobliczalności polityki zagranicznej Turcji.

Także z jednej strony współpraca, z drugiej rywalizacja w regionie z Rosją, a także spór z większością krajów arabskich powodują narastanie konfliktów na Bliskim Wschodzie.O udziale Turcji w rywalizacji bliskowschodniej i polach konfliktu oraz ich przyczynach spierali się uczestnicy debaty pt. "Nowa" Turcja i jej polityka zagraniczna: między NATO a ambicjami regionalnymi:

- prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Akademia im Jakuba z Paradyża),

- prof. dr hab. Piotr Grochmalski
(Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej)

- dr Piotr Lewandowski
(Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej).

Moderatorem debaty był dr Jan Wiśniewski
(Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu).

facebook