SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.02.2021 Rozmowa online: Historia Prus - wskazówki dla współczesnych relacji polsko-niemieckich RODM Toruń

Prusy, państwo które wyrosło z Brandenburgii i Prus Książęcych (byłych ziem Zakonu Krzyżackiego) w XVIII wieku, stały się jednym z najważniejszych państw Rzeszy niemieckiej. Wykorzystując stopniowe osłabienie I Rzeczypospolitej umacniało swoje wpływy w naszej części Europy.

Dzięki zwycięstwom w wojnach śląskich, udziałowi w rozbiorach Rzeczypospolitej oraz zwycięskiej koalicji antynapoleońskiej, a w drugiej połowie XIX wieku pokonując Danię, Austrię i Francję - stały się jednym z największych mocarstw światowych. W 1871 r. pruska dynastia Hohenzollernów objęła tron nowo utworzonego Cesarstwa Niemieckiego. Prusy jako część Niemiec przetrwały do 1945 r., gdy w wyniku drugiej wojny światowej ich terytorium w znacznej części przypadło Polsce i ZSRR.

Dla przeciętnego Polaka Prusy kojarzą się z zaborami, Kulturkampfem, pruskim drylem i pikielhaubami, i ma wydźwięk nieco negatywny. Część historyków zachęca jednak do bardziej wyważonego spojrzenia na historię Prus. Bez wątpienia należy do nich prelegent naszego dzisiejszego spotkania, a jednocześnie autor syntezy dziejów tego państwa, prof. Grzegorz Kucharczyk.
facebook