SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ





24.02.2021 Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia RODM Toruń

Kardynał Stefan Wyszyński był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Był Prymasem który zdecydowanie i stanowczo przeciwstawiał się marksistowskiej/stalinowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka, dążył do moralnego odrodzenia społeczeństwa i pojednania międzynarodowego.

Na temat Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia rozmowę z prof. dr hab. Mirosławem Golonem (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku) przeprowadził Piotr Hoffmann (Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana)






facebook