SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.03.2021 Dyskusja online:
Polski Londyn artystyczny po II wojnie światowej
RODM Toruń

Londyn po zakończeniu II wojny światowej dość szybko stał się prężnym ośrodkiem polskiej sztuki. Stało się tak m.in. na skutek objęcia władzy w Polsce przez komunistów. Liczna grupa artystów - często byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - nie godząc się z tym faktem i obawiając się represji, nie powróciła do Ojczyzny. W efekcie stolica Zjednoczonego Królestwa stała się jednym z czołowych ośrodków polskiego życia artystycznego poza granicami PRL-u.

Można było wówczas zaobserwować, że powojenna polska twórczość plastyczna rozwijała się w dwóch różnych nurtach, w kraju – gdzie dość szybko, w myśl doktryny socrealizmu, nowa władza wprowadziła odgórne reguły zarządzania sztuką – oraz poza jego granicami.

Na temat polskiego życia artystycznego w Londynie po II wojnie światowej rozmawiają prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator, twórca i kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (Wielka Brytania) oraz członkiem Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA - oraz dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM Toruń.

Jest to część I rozmowy na w/w temat.
facebook