SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.03.2021 Wykład online: Traktat ryski 1921 r. - perspektywa stulecia RODM Toruń

Traktat pokojowy zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice II Rzeczypospolitej na wschodzie. Poprzedziła go blisko dwuletnia wojna, która wyczerpała siły obu stron.

Traktat wyznaczał i regulował kwestie związane z odszkodowaniami dla Polski (kwestie finansowe i zwrot dóbr kultury), a także miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej. Dziś, podobnie jak bezpośrednio po podpisaniu traktatu, jego oceny są rozbieżne.

Na temat rozmów pokojowych, postanowień i oceny traktatu ryskiego wypowiadał się gość RODM Toruń prof. dr hab. Mariusz Wołos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Rozmowę prowadził dr Jan Wiśniewski (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu).facebook