SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.04.2021 WYKŁAD ONLINE
KOORDYNATORA RODM TORUŃ DR JANA WIŚNIEWSKIEGO PT. "EMIGRANCI, UCHODŹCY I ZESŁAŃCY - Z HISTORII POLSKIEJ DIASPORY NA ŚWIECIE" WYGŁOSZONY PODCZAS TRWANIA „INTERNETOWEGO FORUM POLONIJNEGO”
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wygłosił wykład podczas spotkania online do uczestników „Internetowego Forum Polonijnego”. Uczestnikami tejże inicjatywy jest w większości młodzież polonijna, reprezentująca wiele krajów, w których mieszkają Polacy.

Działania Forum dotyczą działania na dwóch płaszczyznach: wirtualnej i rzeczywistej. Uczestnicy Forum komunikują się ze sobą za pomocą wirtualnej platformy, zdobywają tam doświadczenie i wiedzę, którą następnie wykorzystują w swoich krajach zamieszkania organizując różnego rodzaju wydarzenia aktywizujące tamtejszą społeczność.

Internetowe Forum Polonijne jest projektem o charakterze ciągłym i cyklicznym. Planowany cykl kształcenia powinien trwać rok, od maja 2020 do maja 2021 roku. Absolwenci każdego cyklu zaanonsują kolejnych uczestników, szkolenie internetowe zawsze będzie odbywać się w cyklu rocznym a najbardziej aktywni członkowie Forum zostaną zaproszeni na wręczenie dyplomów ukończenia i galę finałową do Polski.

Uczestnikami Forum są młodzi Polacy mieszkający poza granicami Polski wyłonieni w procesie rekrutacji. Zgłoszenie do udziału w Forum odbywa się poprzez Formularz rejestracyjny. Do współpracy zostały zaproszone organizacje Polonijne i Polskie na Wschodzie, które proponują swoich kandydatów. Do udziału w Forum mogą zgłaszać się również osoby indywidualne.