SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.04.2021 Konferencja online: Świat wizualizacji RODM Toruń

Dnia 11 maja 2021 odbędzie się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa on-line zatytułowana: #visualization Słowo – Obraz – Dźwięk. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM (program Erasmus+). Wydarzenie ma na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie.

W bieżącym roku pragniemy skoncentrować naszą uwagę na świat wizualizacji. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji oraz argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie w dobie pandemii zauważamy rozwój nowych mediów audiowizualnych, które mają wpływ na relacje zachodzące pomiędzy tekstem, obrazem oraz dźwięku.

Z racji panującej pandemii koronawirusa, konferencja wzorem ubiegłego roku odbędzie się w formie on-line. Konferencja odbędzie się w dwóch częściach. W pierwszej części wysłuchamy wystąpień ekspertów z zakresu wizualizacji w różnych dyscyplinach naukowych. Druga część konferencji przeznaczona jest na wystąpienia osób, które pragną wziąć czynny udział w konferencji. Szczególnie nasze zaproszenie kierujemy do studentów oraz doktorantów; ludzi młodych, którzy interesują się tą tematyką.

Zgłoszenia

Jeśli ktoś z Państwa chce wziąć czynny udział w konferencji (wygłosić referat), prosimy i zgłaszanie się przez formularz dostępny na stronie nowemedia.wsksim.edu.pl.

Termin zgłoszeń uczestnictwa mija 30 kwietnia 2021.

Jeśli ktoś z Państwa chce wziąć udział bierny udział w konferencji – wysłuchać wystąpień; wziąć udział. W dyskusji panelowej, również zapraszamy do zgłaszania tego faktu poprzez formularz na stronie nowemedia.wsksim.edu.pl.

Termin zgłoszeń uczestnictwa biernego: 8 maja 2021.

Zapraszamy na stronę: nowemedia.wsksim.edu.pl

W imieniu organizatorów: Mgr Mateusz Kaleta


facebook