SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.04.2021 Wykład online: Polonia i Polacy za granicą w XXI w RODM Toruń

RODM Toruń zorganizował w sobotę 17.04.2021 wykład online min. Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Temat prelekcji - "Polonia i Polacy za granicą w XXI w.: wyzwania, kierunki działań, osiągnięcia."

Wykład był skierowany do studentów i osób zainteresowanych tematyką polonijną. Dyskusję dotyczącą zagadnień poruszanych podczas wykładu poprowadził dr Jan Wiśniewski - koordynator RODM w Toruniu.facebook