SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.04.2021 Wykład online: Litewskie tradycje Konstytucji 3 Maja. Święto Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów RODM Toruń

W zeszłym roku Parlament Republiki Litewskiej ogłosił 2021 r. rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. W tym roku w taki sposób w obchody doniosłej rocznicy wpisał się również Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Polski i Litwy, wyjątkowe obchody łączące kraje, których losy splotły się w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W przeddzień 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. litewski Sejm podjął jednogłośnie specjalną uchwałę. „Przyjęcie Konstytucji 3 Maja dowiodło politycznej odpowiedzialności elit Polski i Litwy oraz zwycięstwa myśli prawnej nowatorskiego ustroju społecznego” – podkreślono w dokumencie. Analogiczne uchwały podjęły wcześniej polskie Sejm i Senat.

Na temat litewskich tradycji Konstytucji 3 Maja rozmawia z prof. dr Jonasem Vaičenonisem - profesorem historii na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie - koordynator RODM Toruń dr Jan Wiśniewski.


facebook