SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.04.2021 Wykład online: Partnerstwo Wschodnie - wykład dr Jana Wiśniewskiego RODM Toruń

Partnerstwo Wschodnie zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Głównym twórcą inicjatywy jest Polska, popierana przez Szwecję. Przejawem realizacji projektu mają być preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i programy pomocowe. Dużym wyzwaniem dla programu są działania Federacji Rosyjskiej, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego.

Na temat bieżących działaniach Polski w w/w kwestii odbył się wykład dr Jana Wiśniewskiego - koordynatora RODM Toruń.facebook