SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.05.2021 Debata online: Bałkany Zachodnie a współpraca z UE i Polską w dobie pandemii RODM Toruń

Dnia 13 maja 2021 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował debatę online. Temat był jakże współczesny i ważny dla relacji europejskich: „Bałkany Zachodnie a współpraca z UE i Polską w dobie pandemii”.

W debacie uczestniczyło dwóch ekspertów. Dr Jan Wiśniewski jest doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w historii I wojny światowej, wojny domowej w Rosji oraz współczesnych konfliktów zbrojnych na obszarze byłego ZSRR. Natomiast dr Tomasz Jacek Lis jest historykiem, doktorem, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownikiem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, stypendystą uniwersytetów w Sarajewie (2012, 2017) i Splicie (2016). Moderatorem był dr Krystian Chołaszczyński, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Poruszono wiele ważnych kwestii. Bałkany Zachodnie to termin przyjęty w Unii Europejskiej w celu określenia sześciu państw Europy Południowo-Wschodniej, które objęte zostały polityką rozszerzenia UE: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. Podjęto się wyjaśnienia istoty pojęcia Bałkany Zachodnie oraz roli tego obszaru dla Polski i Unii Europejskiej. Przeanalizowano problemy trawiące wspomniane sześć państw, jak również rosnącą rywalizację wielkich mocarstw. Całość analizy została dokonana w kontekście ponad już rocznej pandemii koronawirusa i próbami radzenia sobie z kryzysem zdrowotnym. Nie omieszkano zastanowić się nad przyszłością.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tej interesującej debaty.