SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.05.2021 Konkurs Poezji Jana Pawła II "Poezja to wielka pani..." RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zapraszają do udziału w II Regionalnym Internetowym Konkursie Poezji Jana Pawła II pod hasłem „Poezja to wielka pani...".

Zadaniem uczestników będzie nagranie recytacji wybranego dzieła poetyckiego papieża Polaka i przesłanie filmu na adres mailowy biblioteki w Golubiu-Dobrzyniu. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i od 19 do 25 lat.

Filmy będzie można nadsyłać od 24.05.2021 do 11.06.2021. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.06.2021r.


Konkurs honorowym patronatem objął
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski


Regulamin
II Regionalnego Internetowego Konkursu Poezji Jana Pawła II
„Poezja to wielka pani…”


 1. Organizatorzy:
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
  • Patronat honorowy:Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski

 2. Cele konkursu:
  1. Propagowanie twórczości Jana Pawła II
  2. Ukazanie w Jego poezji wielowątkowości, przeżyć natury mistycznej oraz nurtu Jego życia wewnętrznego.
  3. Uzmysłowienie młodym ludziom przynależności kulturowej.
  4. Wyzwolenie inwencji twórczej.
  5. Stworzenie młodzieży szansy na upowszechnienie kultury i dziedzictwa języka polskiego i kształtowanie wrażliwości literackiej.

 3. Czas trwania od 24.05.2021 – 11.06.2021. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.06.2021r.

 4. Forma konkursu internetowego
  1. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i od 19 do 25 lat.
  2. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany wiersz Karola Wojtyły lub fragment większego utworu literackiego.
  3. Czas wystąpienia nie może przekraczać 3 minut.
  4. Przy ocenie będą brane następujące aspekty:
   - tematyka zgodna z rozpisanym konkursem,
   - stopień trudności utworu,
   - ciekawa interpretacja tekstu,
   - poprawność przekazu,
   - ogólny wyraz artystyczny.

 5. Przebieg konkursu
  • pierwszy etap: uczestnicy dokonają wyboru wiersza lub fragmentu większego utworu poetyckiego Świętego Jana Pawła II,
  • drugi etap: nauczą się wybranego utworu na pamięć,
  • trzeci etap: nagrają na nośnik swoją recytację (kamerą lub innym urządzeniem elektronicznym),
  • czwarty etap: prześlą na adres e-mail deklarację zgody rodzica/opiekuna
  •  prześlą film na adres biblioteki do dnia 11.06.2021 r.: bibliotekagd@golub-dobrzyn.pl

 6. Ocena nadesłanych nagrań
  1. Organizatorzy powołają jury, które oceni nadesłane filmy i wyłoni z każdej kategorii 3 finalistów i 2 wyróżnionych.
  2. 18.06.2021 organizatorzy  powiadomią finalistów i wyróżnionych.
  3. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w MiPBP w wyznaczonym terminie lub na życzenie finalistów wysłane zostaną pocztą.
  4. Ochrona danych osobowych:

   Przystąpienie do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 (Dz. U. nr 133, poz 883) o ochronie danych osobowych.facebook