SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.05.2021 Wykład: Geopolityka największych mocarstw świata: Rosja RODM Toruń

Rosja mimo problemów związanych z trudną sytuacją gospodarczą, w dalszym ciągu prowadzi aktywną politykę zagraniczną. Doprowadza to często do łamania norm prawa międzynarodowego (aneksja Krymu, konflikt w Donbasie), jak również ataków cybernetycznych na państwa trzecie.

Na temat sytuacji wewnętrznej w Rosji i jej polityki zagranicznej wykład przeprowadził dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM Toruń oraz wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.


facebook