SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.05.2021 Wykład: Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej RODM Toruń

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej (ros. Вооружённые Сиилы Россиийской Федераaции) i kwestia polityki w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego Rosji budzą duże zainteresowanie wśród obserwatorów i komentatorów polskich i światowych. Dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM Toruń oraz wykładowca w WSKSiM oraz UMK w Toruniu - podjął próbę opisu i oceny efektywności działań rosyjskich w zakresie polityki obronnej (ros. Военная политика).

W badaniach nad tym tematem można wyróżnić dwa komponenty, będące odbiciem charakteru aktywności państwa w obszarze wojskowości: aktywność w wymiarze wewnętrznym, jak również w wymiarze zewnętrznym, przez który należy rozumieć wszystkie poczynania w stosunku do innych państw lub aktorów niepaństwowych, mające na celu oddalenie ewentualnego zagrożenia militarnego drogą dyplomatyczną lub w formie otwartej akcji zbrojnej. W tym wymiarze można zauważyć, że rosyjskie siły militarne są wykorzystywane także w polityce zagranicznej, do realizacji konkretnych koncepcji i założeń politycznych Kremla.


facebook