SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.06.2021 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POEZJI JANA PAWŁA II "POEZJA TO WIELKA PANI..." RODM Toruń

Mamy przyjemność ogłosić wyniki II Regionalnego Konkursu Internetowego Poezji Jana Pawła II „Poezja to wielka pani...”. Organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu pod patronatem Burmistrza Miasta Golubia- Dobrzynia – Mariusza Piątkowskiego.

W konkursie wzięło udział 12 uczestników z następujących szkól:

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gałczewku,
Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
Zespołu Szkół Miejskich – Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu
I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Trzy osoby z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Gałczewka wzięły udział poza konkursem.

Komisja w składzie :

Magdalena Leszczyńska - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu,
Krzysztof Pieczka - Zastępca Wójta Gminy Golub-Dobrzyń,,
Klaudia Rogalska - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
Barbara Sosnowska - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu

oceniła recytację uczestników biorąc pod uwagę: dobór utworu i jego pamięciowe opanowanie, prawidłową emisję głosu, dykcję, tempo, rozumienie tekstu, kulturę słowa, oryginalną interpretację i ogólne wrażenie artystyczne

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Patrycji Kosińskiej z Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu,
II miejsce – Anieli Wróbel z Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
III miejsce – Marcie Rysce z I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Wyróżniono następujących uczestników:

Julię Owsianikow ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu,
Dominikę Krzyżanowską z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gałczewku,
Martę Lewandowską z I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej Brodnicy,
Zofię Kornacką z Zespołu Szkół Miejskich – Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu.

Wszystkich uczestników, również tych, którzy wzięli udział poza konkursem, i ich opiekunów zapraszamy na rozdanie nagród, które będzie miało miejsce w MiPBP przy ul. Żeromskiego 11 24.06.2021 o godz. 11.


Gratulujemy uczestnikom, że podjęli się recytacji pięknej, ale trudnej poezji Jana Pawła II,
dziękujemy opiekunom i zapraszamy na III już Konkurs Poezji Jana Pawła II za rok.


facebook