SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.06.2021 Debata online: Unia Europejska - aktualne wyzwania polityki gospodarczej RODM Toruń

29.06.2021 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu przeprowadził debatę „Unia Europejska - aktualne wyzwania polityki gospodarczej”.

Głos zabrały prof. Ewa Polak z Instytutu Nauk Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz dr Dorota Żuchowska, Dziekan, wykładowca i Kierownik Zakładu Polityki Ekonomicznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Rozmowę poprowadził mgr Mateusz Kaleta, doktorant na WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą debatą!facebook