SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.07.2021 KONKURS: „Nasze życie za 100 lat…” RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zapraszają wszystkie dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w regionalnym, ekologicznym konkursie plastycznym pt. „Nasze życie za 100 lat…”.

Zadaniem dzieci jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszego życia za 100 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, można wykorzystać farby, kredki, bibułę, papier kolorowy, cokolwiek podpowie nieograniczona dziecięca wyobraźnia. Termin zgłaszania ilustracji mija 30 lipca 2021.


Warunki uczestnictwa:


- Uczestnikiem konkursu pt. „Nasze życie za 100 lat…”.może być każde dziecko w wieku 6-15 lat;

- organizatorem konkursu jest:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu;

- konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2021 r., a kończy 30 lipca 2021r. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 sierpnia 2021r.;

- udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


Zasady konkursu:


- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat;

- przedmiotem konkursu jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszego życia za 100 lat.

- technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format A4 lub A3;

- każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę, która nie była wcześniej opublikowana i nagradzana;

- prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na bibliotekagd.pl).


Dostarczenie prac:


Prosimy o:
przesłanie prac do dnia 30 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń z dopiskiem  „Nasze życie za 100 lat…”

lub

dostarczenie prac osobiście do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Prace dostarczone po 30 lipca 2021 r.  nie będą oceniane.


Cele konkursu:


- kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych;

- pobudzanie fantazji i wyobraźni oraz ciekawości świata;

- twórcze spędzanie wolnego czasu;

- integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń między szkołami.


Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:


- oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów;

- nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych 6-10 oraz 11-15 lat, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia;

- przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy;

- nagrody w konkursie będą rzeczowe;

- jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 9 sierpnia 2021 r. na stronie RODM-u w Toruniu (rodm-torun.pl) oraz stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekagd.pl). O terminie rozdania nagród poinformują organizatorzy telefonicznie. Z nadesłanych prac zostanie zorganizowana wystawa.DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
facebook