SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.07.2021 Wykład online: Współpraca polsko-rumuńska w kontekście polityki bezpieczeństwa NATO, UE oraz Inicjatywy Trójmorza RODM Toruń

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Rumunią zostały nawiązane 22 czerwca 1919 r. Po II wojnie światowej Polska (Polska Ludowa) i Rumunia (Socjalistyczna Republika Rumunii) nawiązały stosunki dyplomatyczne 13 VIII 1945 r. na szczeblu ambasad. Polskę w Rumunii reprezentują instytucje państwowe, czyli Ambasada oraz jej Wydział Konsularny, Zagraniczne Biuro Handlowe podlegające Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Instytut Polski w Bukareszcie, jak i organizacje pozarządowe, takie jak Związek Polaków w Rumunii.

Obecnie obszary współpracy Polski i Rumunii wyznacza członkostwo obydwu państw w Unii Europejskiej, w NATO i położenie geograficzne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2005 r. Rumunia została przyjęta do sojuszu wojskowego NATO, a trzy lata później stała się nowym członkiem Unii Europejskiej. Mimo tych sukcesów, stosunkowo niewielkiej odległości geograficznej oraz bogatych w przeszłości tradycji współpracy polsko-rumuńskiej kraj ten pozostaje niemal nieznany przeciętnemu Polakowi Rumunia jest największym państwem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, którego potencjał militarny stwarza możliwości pogłębienia współpracy z Polską. Od lat taki był pogląd na perspektywy rozwoju stosunków. Obecnie oba państwa są członkami UE i NATO, a ich interesy bezpieczeństwa są zbieżne, zwłaszcza wobec pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa we wschodniej Europie. Pamiętajmy również o cyberzagrożeniach, kryzysie migracyjnych, czy kryzysie w strefie EUR.

25 lipca 1921 r. podpisano „Konwencję o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji”. Jesteśmy w przededniu stulecia tego dokumentu.

Czy coś się zmieniło przez ostatnie lata w kontekście przynależności obu państw do NATO? Czy dalej istnieje nić porozumienia w kontekście licznych zagrożeń? Jak wygląda współpraca w ramach UE, czy współpraca polsko-rumuńska w zakresie geopolityki regionalnej? Jaka jest Rosja w optyce obu państw? O tych właśnie kwestiach rozmawiali: dr Piotr Lewandowski (Instytut Studiów Strategicznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) oraz dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu; wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu).

Zapraszamy!