SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20-22.08.2021 Wykłady: Seria wykładów dla młodzieży RODM Toruń

W dniach 20-22 sierpnia 2021 r. dr Jan Wiśniewski wygłosił serię wykładów dla młodzieży uczestniczącej w warsztatach letnich organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Tematy wykładów spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży a najbardziej aktywni uczestnicy mogli liczyć na ciekawe nagrody i gadżety.
facebook