SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10-12.09.2021 Sympozjum "O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w stulecie zawarcia polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego - Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului alianței militare polono-române" RODM Toruń

Koordynator RODM Toruń dr Jan Wiśniewski wziął udział w międzynarodowym sympozjum naukowym pt. "O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w stulecie zawarcia polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego - Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului alianței militare polono-române". Podczas jego trwania wygłosił referat pt. "Polsko-rumuńska współpraca wojskowa w kontekście polityki bezpieczeństwa NATO - Colaborarea militară polono-română în contextul politicii de securitate a NATO".W sympozjum wzięło udział blisko 40 naukowców z Polski oraz Rumunii.


Sympozjum odbywało się w dniach 10-12 września 2021 r.,
a organizatorem był Związek Polaków w Rumunii przy wsparciu Instytutu Polskiego w Bukareszcie.
facebook