SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.09.2021 Obchody Międzynarodowego Dnia Sybiraka w Golubiu-Dobrzyniu RODM Toruń

Delegacja Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu w osobach konsultantów: Kai Wilkosz i Wojciecha Grzywacza, 22 września 2021 r. wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Sybiraka w Golubiu-Dobrzyniu.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w intencji osób deportowanych do ZSRR. Eucharystię sprawował ks. kan. Andrzej Zblewski, proboszcz parafii. Po Mszy Świętej nastąpiło złożenie wiązanek pod pomnikiem Sybiraków przy świątyni.

Kwiaty złożyła także delegacja naszego ośrodka. Dalsza część obchodów przeniosła się do Domu Kultury. Tam przemówienia okolicznościowe wygłosili burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, prezes toruńskiego oddziału Związku Sybiraków Jan Myrcha oraz prezes Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu Ewa Kaźmierkiewicz. Krótkie świadectwo wygłosiła także Sybiraczka Barbara Kuta.

Po części przemówień zebrani obejrzeli prezentację multimedialną dot. pamięci o Sybirakach w Golubiu-Dobrzyniu przygotowaną przez Mariana Pniewskiego, który na koniec także zaprezentował swoje wiersze.


Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
facebook